Партида от новини – Жироскоп на телефона е врата, отворена за шпиони

Днес аз ви донесе първата партида от новини след The проучване извършена в този раздел, и чрез Игнориране на становището на мнозинството ще ги публикува с по-ниска честота, но с най-голям брой новини за партида, Ако предпочитате да получавате
новините кръга всеки два или три дни както преди, Вие сте все още във времето на глас до деня 30 Този месец.

Продължи четене