ArduInstall – Instalace Arduino IDE a ArduBlock snadno a rychle

Před časem jsem si koupil Arduino Nano, a první věc, kterou jsem udělal s ním bylo tuto malou světelnou křižovatkou se seznámit s Arduino IDE a s zpracování, Program konkrétní jazyk v Arduino.

Později jsem se setkal ArduBlock, nástroj pro programování snadno a rychle přetažením bloky z jedné strany na jinou obrazovku, Konečně nahrát ji Arduino IDE Přeloženo do zpracování -připraven k sestavují.

ardublockKdykoliv změnit počítače je třeba nainstalovat Arduino IDE e integrace ArduBlock znovu, tak jsem si udělal skript v Bash Chcete-li automatizovat; pro tuto chvíli pouze je kompatibilní se systémy GNU/Linux se sídlem v Debianu.

Snímek 2015-04-26 13:59:39Si můžete stáhnout kód z tohoto odkazu, Chcete-li mít vždy nejnovější verzi ArduInstall Je pouze nutné k instalaci Git a repozitář, obsahující skript.

#Instalamos Git.
usuario@maquina:~$ sudo apt-get install git

#Clonamos el repositorio de ArduInstall a nuestro equipo.
usuario@maquina:~$ git clone https://github.com/peatonet/ArduInstall

Clonar en «ArduInstall»...
remote: Counting objects: 9, done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 9 (delta 2), reused 8 (delta 1), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (9/9), done.
Checking connectivity... hecho.

#Nos movemos al directorio recién descargado, y listamos su contenido
usuario@maquina:~$ cd ArduInstall
usuario@maquina:~$ ls
ArduInstall

Konečně provozujeme ArduInstall s oprávněními uživatele, pro který chcete nainstalovat balíky, tj bez použití nástroje sudo; kdysi spustila skript Musíme zvolit číslo jedné z možností a pokračujte stisknutím klávesy enter, Je možné, že některé možnosti požádat o heslo.

usuario@maquina:~$ ./ArduInstall

1) Instalar
2) Desinstalar
3) Ejecutar
4) Salir
#? 

Můžete přispět zlepšení existujícího kódu a přidání nových funkcí; vždy je vhodné udělat modifiquéis kód zálohování v místních změn systémem git potvrzení.

#Definimos nuestro nombre y email:
usuario@maquina:~$ git config --global user.email toni@peatonet.com
usuario@maquina:~$ git config --global user.name peatonet

#Marcamos ArduInstall como  fichero modificado.
usuario@maquina:~$ git add ArduInstall

#Guardamos los cambios y una pequeña descripción de los mismos.
usuario@maquina:~$ git commit -m 'Mejora del menú'

[master 19f4266] descripción mejorada
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Chcete-li sdílet své zlepšení, je pouze nezbytné k odeslání změn na server s následující argument Git, a vložte uživatel a heslo od GitHub.

usuario@maquina:~$ git push origin master

Username for 'https://github.com': peatonet
Password for 'https://peatonet@github.com': 
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 292 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/peatonet/ArduInstall
 54f5131..19f4266 master -> master

Změny lze nalézt od část projektu se dopustí v GitHub a jak jsou schváleny, ta vaše bude přidán do seznam potvrzení a nová verze ArduInstall.

Snímek 2015-05-01 13:22:20

Pokud jste jako vy se mnou na Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn, nebo jej sdílet s tlačítky v této publikaci, Pokud máte jakékoliv dotazy nebo návrhy prosím neváhejte se vyjádřit.

Pomozte nám dostat více čtenářů Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Napsat komentář