Παρτίδα των ειδήσεων – Το γυροσκόπιο στο τηλέφωνό σας είναι μια πόρτα ανοιχτή για κατασκόπους

Σήμερα θα σας φέρει την πρώτη παρτίδα των ειδήσεων μετά από το έρευνα διενεργούνται σε σχέση με αυτή την ενότητα, και αγνοώντας τη γνώμη της πλειοψηφίας που θα δημοσιεύσει τους με χαμηλότερη συχνότητα, αλλά με το μεγαλύτερο αριθμό των ειδήσεων για την έγκριση παρτίδων, Εάν προτιμάτε να λαμβάνετε
τα νέα στρογγυλοποιεί κάθε δύο ή τρεις ημέρες όπως και πριν, είστε ακόμα στο χρόνο για να ψηφίσει μέχρι την ημέρα 30 Αυτό το μήνα.

Εάν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσουν σε Πειραχτήρι, Facebook, Google + ή να μοιραστείτε με τα κουμπιά κάτω από την παρούσα δημοσίευση.

Βοηθήστε μας να προσεγγίσουν περισσότερους αναγνώστες Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Αφήνω μια απάντηση