Hatalogico – ראיון עם יוחנן למליי, היוצר של הכובע הזה עבור פאי פטל

ב ברצלונה ריבת פטל 2015 אני יכול לדעת Hatalogico, לוח אלקטרוני מוסיפים פונקציות רבות אחרות כדי שלנו פאי פטל; לפני כמה ימים קיבלתי בדואר אחד של אבות-טיפוס.

היום נכיר את המאפיינים שלהם בטוחה ג'ון למליי, מי שתכנן את זה הכובע אפשרות להגדיל את טווח האפשרויות המוצעות על ידי פטל.

המשך קריאה