Odroid C2 – סקירה והשוואה כנגד פאי פטל 3

לאחר שנה אחת יותר מאשר עובד בתור פרילאנס במגזר בעיקר מוקדש לפיתוח פתרונות מבוססי-פאי פטל לארגונים קטנים ובינוניים, ההזדמנות להציג לוחות dev חדש ב בלוג, לאחר מכן עושים את זה ב ארגז הכלים שלי.

Ordroid_C2אחד מהם הוא היציאה היחידה בשוק Odroid C2, מאת מה זה ייקח כדי לשתף אתכם שלי רושם ראשוני התקן זה על, שלהם מפרט טכני הרלוונטיים ביותר, וכמה תמונות, דיאגרמות, ו דוגמאות קוד ב בש עבור פורט GPIO.

תשומת לב! אנא קרא לפני שאתה קונה ODROID התקן

המשך קריאה