ArduInstall – Instaliranje Arduino IDE i ArduBlock brzo i lako

Pre nekog vremena sam kupio je Arduino Nano, i prva stvar koju sam uradio s njom je bio ovaj mali skup semafora da se upoznaju sa Arduino IDE i sa obrada, određene jezik u Arduino.

Kasnije sam upoznao. ArduBlock, sredstvo za programirati brzo i lako prevlačenjem blokova sa jedne strane na drugi ekran, da napokon da otpremite u Arduino IDE prevedeno na obrada -spremna da bude preveden..

ardublockSvaki put kada se aparat morate instalirati Arduino IDE e integrisati ArduBlock ponovo, Tako da sam je skripte u Bash da biste automatizovali zadatak; za sada samo da je kompatibilan sa sistemima GNU/Linux zasnovan na Debian.

Snimak od 2015-04-26 13:59:39Možete preuzeti šifru iz ove veze, uvek imaju najnoviju verziju programa ArduInstall Samo je potrebno da instalirate Jarca i klonirati u skladište koje sadrži u Skripta.

#Instalamos Git.
usuario@maquina:~$ sudo apt-get install git

#Clonamos el repositorio de ArduInstall a nuestro equipo.
usuario@maquina:~$ git clone https://github.com/peatonet/ArduInstall

Clonar en «ArduInstall»...
remote: Counting objects: 9, done.
remote: Compressing objects: 100% (5/5), done.
remote: Total 9 (delta 2), reused 8 (delta 1), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (9/9), done.
Checking connectivity... hecho.

#Nos movemos al directorio recién descargado, y listamos su contenido
usuario@maquina:~$ cd ArduInstall
usuario@maquina:~$ ls
ArduInstall

Na kraju, mi vodimo. ArduInstall sa dozvolama korisnika za koje želite da instalirate pakete, t.j. bez upotrebe sudo za alat; Jednom pokrenut je Skripta Moramo izabrati broj jedna od opcija i nastavite tako što ćete pritisnuti taster enter, Moguće je da za neke opcije to zatraži lozinku.

usuario@maquina:~$ ./ArduInstall

1) Instalar
2) Desinstalar
3) Ejecutar
4) Salir
#? 

Mogu da doprinesem unapređivanje postojećeg koda i dodavanje novih funkcija; Kad god ti modifiquéis kod je pogodan da se bavim u Pravljenje rezervne kopije u lokalnim promenama pokrenut ifara pohranjivanje.

#Definimos nuestro nombre y email:
usuario@maquina:~$ git config --global user.email toni@peatonet.com
usuario@maquina:~$ git config --global user.name peatonet

#Marcamos ArduInstall como  fichero modificado.
usuario@maquina:~$ git add ArduInstall

#Guardamos los cambios y una pequeña descripción de los mismos.
usuario@maquina:~$ git commit -m 'Mejora del menú'

[master 19f4266] descripción mejorada
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Da dijelite svoje poboljšanja, samo neophodno je da pošalje serveru sa sledeći argument da promene Jarca, i ubacite u korisnika i lozinku iz GitHub.

usuario@maquina:~$ git push origin master

Username for 'https://github.com': peatonet
Password for 'https://peatonet@github.com': 
Counting objects: 5, done.
Delta compression using up to 8 threads.
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 292 bytes | 0 bytes/s, done.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/peatonet/ArduInstall
 54f5131..19f4266 master -> master

Promene koje možete pronaći u u odeljku projekta pocini u GitHub i čim su odobreni, Tvoja će biti dodat na spisak obavezuje i nove verzije programa ArduInstall.

Snimak od 2015-05-01 13:22:20

Kao ti da pratite me Twitter-a, Facebook, Google +, LinkedIn, niti je deliti sa dugmadi ispod ove publikacije, Ako imate bilo kakvih pitanja ili sugestije ne oklevajte da komentariše.

Pomozi nam da dosegnemo više čitalaca Share on LinkedIn
LinkedIn
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter-a
Share on Google+
Google +
Email this to someone
e-pošta

ostavi odgovor

Vaša e-mail adresa neće biti objavljene. Potrebna polja su označena *

*