ราสเบอร์รี่ PI 3 – 64 บิตและ Wifi รวมวันเกิดสี่ของมูลนิธิ

ตอนนี้ สี่ปี ที่ไปขาย รุ่นแรก ของคอมพิวเตอร์ปฏิวัติขนาดเล็กที่นิยมชนิดของแพลตฟอร์มนี้สร้างตลาดเกิดขึ้น, สาเหตุของหลายพิจารณาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง ปฏิวัติอุตสาหกรรมสาม.

มากเกิดขึ้นตั้งแต่นั้น และบางที่ที่เราชื่นชมศักยภาพในเวลาอื่น ๆ contending ง่ายของเล่น, เราอยู่ในวันนี้, พัฒนา, และใช้โซลูชั่นและโครงการที่ใช้บนแพลตฟอร์มนี้ บทบัญญัติของ ชุมชนเพื่อเป็นสถานที่เติบโต ในปริมาณและคุณภาพทุกวัน.
อ่านต่อ