30 Phút – Vân tay [TeleMadrid]

Một vài năm cuối tôi phát hiện ra điều này phim tài liệu của telemadrid mà vẫn còn một cái gì đó cũ Nó vẫn là thứ tự của ngày.

Và nếu thấy tài liệu đọc trước đó đã nhầm lẫn với thuật ngữ “vân tay” với video này, bạn có thể rõ ràng nghi ngờ của bạn, Kể từ khi trong tài liệu này là lời giải thích đơn giản bằng cách loại bỏ technicalities.

Cũng trong đoạn video giải thích các hệ thống để lưu trữ tất cả thông tin liên lạc: SitelEchelon.

Giống như tất cả các video, Điều này sẽ được lưu trữ trong thư viện.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi