Mật mã học – Dự án đào tạo Thoth pills: Viên thuốc 5 [Criptored]

Đã xuất bản gần đây của Viên thuốc thứ năm dự án đào tạo Thoth phát triển bởi Criptored (UPM).

Nhân dịp này giải thích cho chúng tôi ý nghĩa của các Triad “CIA”, así que si queréis aprender lo básico sobre los tres pilares que son Bảo mật, Tính toàn vẹnKhả năng tiếp cận Bạn sẽ thấy thuốc này thứ năm.

Bạn có thể truy cập trực tiếp đến trang web của dự án với các thuốc khác ở các Thư viện video.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi