Mật mã học – Dự án đào tạo Thoth pills: Viên thuốc 6 [Criptored]

Ba ngày trước xuất bản các Viên thuốc thứ sáu dự án đào tạo Thoth, phát triển bởi Criptored (UPM).

Nhân dịp này, chúng tôi sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về thế giới của các Mật mã học như các sự khác biệt giữa các mã hóa và mã hóa.

Bạn có thể truy cập trực tiếp đến trang web của dự án với các thuốc khác ở các Thư viện video.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi