Mật mã học – Dự án đào tạo Thoth pills [Criptored]

Gần đây đã phát hiện ra sự tồn tại của các Dự án Toth, telematic mạng Criptored. Ông đã xuất bản minivideos với một khoảng thời gian ba phút, trong đó, chúng tôi có thể tìm hiểu nhiều khái niệm cơ bản về mật mã học.

Ở đây bạn có thể xem các lần đầu tiên ba pills, Tôi đã thêm vào thư viện video, và tôi sẽ thêm vào trong khi họ được xuất bản.

Viên thuốc 1 – Bảo mật máy tính hoặc bảo mật thông tin?


Viên thuốc 2 – Mật mã là gì?

Viên thuốc 3 – Kể từ khi nào mật mã?

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi