Xã hội kỹ thuật – Chín Queens [Fabián Bielinsky]

Đọc một Bài viết thông tin segu blog tôi đến để tâm trí nhớ của một bộ phim tuyệt vời của các Rạp chiếu phim Argentine viết và đạo diễn bởi Fabián Bielinsky mà chiếu trong 2002 trong đó là rất lớn trong việc giải thích xã hội kỹ thuật.

Tôi hy vọng bạn sẽ thích nó, để tôi tôi thích.

Giống như tất cả các video khác, Điều này sẽ được thêm vào thư viện video.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedIn
LinkedIn
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google +
Email this to someone
thư điện tử

Để lại câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*