Mắt với dữ liệu của bạn – Phim tài liệu về vân tay và quyền lãng quên [RTVE]

Các tài liệu giao dịch với các quyền riêng tư và quyền truy cập, Phân đoạn, Hủy bỏ và phe đối lập (ARC) được mô tả trong luật bảo vệ dữ liệu, hữu cơ (LOPD).

Visualizandolo có thể hiểu rõ hơn về những gì phải quên rằng có rất nhiều thảo luận gần đây là kết quả của cuộc tranh cãi với Google, cũng cho thấy một hình thức dễ dàng để hiểu đó là vân tay kỹ thuật số.

Tại Tây Ban Nha chúng tôi có tất cả các quyền danh dự, Sự riêng tư và hình ảnh, nhưng để thực hiện quyền, trước tiên chúng ta cần phải biết điều đó, và nhiều lần không biết mà làm theo giao thức và khi có thể bị ảnh hưởng như là những quyền cơ bản cho người.

Thậm chí nhiều hơn đường cho người đi bộ…

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedIn
LinkedIn
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Google+
Google +
Email this to someone
thư điện tử

Để lại câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*