Phim: Quyền lực thứ năm, Lịch sử bị cáo buộc của Wikileaks

Trở về từ Andorra một cuối tuần, xe buýt thông qua bộ phim tiếp theo, nói chuyện của các Lịch sử bị cáo buộc của Wikileaks và như đã xảy ra tất cả.

Tôi nói rằng bị cáo buộc bởi điều đó sẽ là sự thật đã, nhưng tôi phải nói rằng nó là giải trí… Mặc dù nó là điển hình bộ phim chúng ta sẽ thấy một ngày mà không có gì là nhiều hơn để làm, hơn là một thực tế mãn tính của những gì đã xảy ra..

Làm sao để nói bạn phải biết, Bạn có thể thưởng thức một bộ phim đêm thứ bảy trong khi tư vấn pháp lý, tôi hy vọng sẽ xuất bản một bài viết mới và thú vị vào ngày thứ hai.

Giống như tất cả các video sẽ được lưu trữ trong thư viện.

Thậm chí nhiều hơn đường cho người đi bộ!

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi