Ubuntu/Debian

Trên Trang này tôi sẽ đặt liên kết đến tất cả các hướng dẫn đi xuất bản trên các hệ thống Ubuntu hoặc dựa trên Debian GNU/Linux.

Ubuntu:

Debian:

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn, hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này, Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý xin vui lòng đừng ngần ngại để bình luận.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi