Hàng loạt các tin tức – Sự thất bại của an ninh hay hacking của máy bay?

Ở đây bạn có danh sách các liên kết đến các tin tức được công bố cuối ngày và thêm rằng họ đã gọi cho tôi sự chú ý.

Một rằng hầu hết, và cung cấp cho tiêu đề bài viết là làm cho tham chiếu đến một sự thất bại nghĩa banishes những chiếc máy bay của các màn hình trong tháp điều khiển. Tôi đã tôi đã đọc trước đây về chủ đề này, Tôi đã rất thích nhìn thấy một số mà một hội nghị của Hugo Teso và thắc mắc:

Là nó thực sự là một lỗi, hay chúng ta đang nhìn thấy đầu tiên “bí mật sẽ hiển thị.” hacking của các máy bay của chính phủ Hoa Kỳ?

ĐẦU TRANG 10

Tiếp tục đọc

Hàng loạt các tin tức – Họ phát hiện ra lỗ hổng trong OpenSSL

Ở đây bạn có các tin tức thú vị hơn tôi đã thu thập được những ngày cuối cùng. Và những gì họ nói với chúng tôi, An toàn Internet có thể bị tổn hại nghiêm trọng.

ĐẦU TRANG 10

Tiếp tục đọc