Ubuntu 14.04 – Giải quyết lỗi trên VMWare để cập nhật phân phối

Cập Nhật của tôi Ubuntu Phiên bản 13.10 để các 14.04 Tôi đã có để làm điều chỉnh điển hình trong các thiết lập, và cài đặt một số gói phần mềm Cập Nhật đã được gỡ bỏ.

Để làm việc trong hệ thống, mạng và bảo mật, Tôi thường sử dụng máy ảo để thử nghiệm trước khi triển khai thực hiện trong thực tế máy; Tôi thường sử dụng VirtualBox, nhưng cũng có VMWare Kể từ khi nó Ảo hóa phần cứng, và không phải do phần mềm và VirtualBox, và bởi các giao diện ảo đó cài đặt mặc định, điều đó cho phép bạn lưu trữ máy chủ kết nối với máy ảo để trao đổi tập tin, và thậm chí có thể được tái sử dụng với các giao diện chế độ bridge adaptor của VirtualBox.

Sử dụng các giao diện của VMWare Đối với một số thực hành của tôi, Không phải là có; sau đó, tôi đã mở VMWare và tôi đã bất ngờ này.

Tiếp tục đọc