Raspberry PI 3 -Xem xét và chính sự khác biệt từ các mô hình trước đó

Như nói một vài ngày trước, trong Trước bài viết này Raspberry PI 3 Nó đến trên thị trường, ngày càng tăng giữa một 50 và một 60 phần trăm hiệu suất tôn trọng để người tiền nhiệm, nhưng với một số cải tiến khiêm tốn trong phần cứng.

Trong mô hình mới này, con chip đã được thay thế BCM 2836 ARMv7 vỏ não ở 900 MHz bởi BCM 2837, Bộ xử lý quad-core ARMv8 Cortex-A53 của 64 bit 1, 2 GHz; nhưng cần lưu ý rằng ông đã giữ xe buýt được chia sẻ giữa các cổng USB và điều khiển của nó Ethernet 10/100, các nút cổ chai lớn của vi máy tính.

Tiếp tục đọc

Raspberry PI 3 – 64 bit và Wifi tích hợp vào sinh nhật thứ tư của tổ chức

Bây giờ bốn năm điều đó đã đi vào bán hàng tỉnh Mô hình đầu tiên cách mạng máy tính nhỏ mà phổ biến rộng rãi các loại nền tảng của việc tạo ra một thị trường mới nổi, một trong những yếu tố của nhiều bây giờ xem xét các cách mạng công nghiệp thứ ba.

Phần lớn đã xảy ra kể từ đó, và một số trong đó chúng tôi đánh giá cao tiềm năng của nó trong thời gian khi những người khác cho đơn giản đồ chơi, Chúng ta sống trong ngày hôm nay của thiết kế, phát triển, và thực hiện các dự án dựa trên nền tảng này và giải pháp quy định của một cộng đồng của nó xung quanh mà phát triển số lượng và chất lượng mỗi ngày.
Tiếp tục đọc

Raspberry PI 2 – Xem xét và các khác biệt lớn từ mô hình trước đó, B và B +

Chỉ trong vài ngày đã được phát hành các Raspberry PI 2, sáu lần mạnh hơn so với người tiền nhiệm của nó; Tại thời điểm này chỉ được thực hiện một vài trăm ngàn đơn vị đã được bán trên toàn thế giới.

P2100212Cám ơn Chúa Giêsu của RaspberryShop Tôi đã thực hiện một lô hàng đầu tiên, do đó bạn có thể xem như là năng suất so với người tiền nhiệm của nó, B và B +; cũng như sự khác biệt chính của họ.

Tiếp tục đọc