Làm cho router của riêng của bạn với WRTNode - điều khiển đèn LED thông qua cổng GPIO

Bài viết trước đó về WRTNode trong số những thứ khác, chúng tôi đã học được, Làm thế nào để thêm bốn cổng LAN và một cổng WAN để điều này small Các bộ định tuyến theo định hướng phát triển liên quan đến dự án với các Internet of things và các Robot.

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản về cổng GPIO Thiết bị này việc Flash một bi-color led, hoặc hai thất bại Đèn LED như các màu sắc khác nhau của “Chào thế giới” để được làm quen với Nền tảng phát triển này.

Tiếp tục đọc