Hàng loạt các tin tức – Sa thải trong tháng

Trong tháng này của tháng Blog đã cố định khá, Tôi đã thực hiện và tài liệu của tôi kết thúc khóa học dự án, và bạn tôi và đã làm cho nó không thể tìm thấy một ít thời gian để viết.

Trong thời gian, Dưới đây là những tin tức mà tôi đã thu thập cuối tháng này.

ĐẦU TRANG 10

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi