Hàng loạt các tin tức – Bị bỏ tù một học sinh không phải tạo điều kiện cho mã mã hóa của họ

Ở đây, tôi mang lại cho bạn một danh sách các tin tức thú vị hơn trong những ngày cuối cùng.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi