Партида от новини – Жироскоп на телефона е врата, отворена за шпиони

Днес аз ви донесе първата партида от новини след The проучване извършена в този раздел, и чрез Игнориране на становището на мнозинството ще ги публикува с по-ниска честота, но с най-голям брой новини за партида, Ако предпочитате да получавате
новините кръга всеки два или три дни както преди, Вие сте все още във времето на глас до деня 30 Този месец.

Продължи четене

Партида от новини – Те откриват уязвимости в OpenSSL

Тук имате по-интересно, че съм събрал за последните дни новини. И какво те ни кажете, Интернет безопасност може да бъде сериозно застрашена.

ТОП 10

Продължи четене

Партида от новини – Разберете, преди да заспя

Продължи четене