Odroid XU4 - סקירה והשוואה של המחשב מיקרו נהדר

בהשתתפות

תשומת לב! אנא קרא לפני שאתה קונה ODROID התקן

לאחר כתיבת מספר ביקורות עוקבים עבור מקטע זה מהמקטע, נעשה פחות הוספה קצת טוב ערכת לימוד מעט לשפר את המראה בלוג; אבל מהדורה זו שניתן היה לצפות, זה החדש XU4 Odroid הבטחות.

כמה שבועות לפני שנפגשנו Odroid C2 להשוות אותו עם פאי פטל 3, היום אנחנו נלמד את המאפיינים הטכניים הרלוונטיים ביותר של המכשיר החדש הזה לגובה של כמה barebones שולחן עבודה, אבל מבלי לוותר על הפינים של רחב טווח של GPIO, או על מאפייני סוג זה של התקן בגודל קטן.

תשומת לב! אנא קרא לפני שאתה קונה ODROID התקן

המשך קריאה