WRTNode, Peatonet לעקוף את פיתוח שלוש ערכות חג המולד

מהמחשב של WRTNode את הבלוג רשת להולכי רגל אנחנו רוצים לחגוג איתך בחג זה יחד עם הגידול מנוסים על ידי הקהילה דוברי ספרדית של נתב זה קטן, של יותר פעיל היום.

בהזדמנות זו נמשכים שלושה מגרשים זהים . שוויו מוערך ב-60 אירו לכל ובהתבסס על הצלחת הזו של פיתוח מונחה קישוריות ואינטרנט דברים, בקשות מכל רחבי העולם יכובד עד היום 30 ינואר.

המשך קריאה