Uvod u kompjuter forenziku [Javier Pagès]

Da li je računalo forenzika? Šta je digitalni dokaze? Šta je ISO porodica 27000? To je razlika između aktivnih i pasivnih tehnika??

Sva ta pitanja, kao i mnoge druge rešavaju se u ovom uvodno predavanje da se Kompjuter forenziku učili u 2013 od strane Javier Pagès u na Escuela Superior de Informática UCLM.

Kao ti da pratite me Twitter-a, Facebook, Google + niti je deliti sa dugmadi ispod ove publikacije.