30 Minuta – Otisak prsta [TeleMadrid]

Kasnimo nekoliko godina sam otkrio ovo dokumentarni film od telemadrid koja se i dalje nešto staro To je i dalje na dnevnom redu.

I ako vidi prethodni dokumentarni čitač bila zbunjena sa ovim pojmom “otisak prsta” sa ovog videa možete da obrišete svoje sumnje, Od tada u ovom dokumentarcu su pojednostavljena objašnjenja uklanjanjem tehnikalije.

Takođe u videu objašnjava sisteme za skladištenje svih komunikacija: Sitel i Esalon.

Kao sve video snimke, Ovo će biti arhivirana u biblioteci.

Kao ti da pratite me Twitter-a, Facebook, Google + niti je deliti sa dugmadi ispod ove publikacije.