Och din, redan göra du säkerhetskopior av alla dina media? #backupmonday

I andra tillfällen Vi talade om hur viktigt det är att utföra Säkerhetskopior för var och en av våra medier, eftersom minst förväntade för tillfället kan vi drabbas av en smärtsam förlust av data. Och det är att vi inte inser vad vi hade tills vi bara förlora det.

http://www.YouTube.com/watch?v=S2GBMbwHrpg

Om du inte vill förlora alla dina digitala tillhörigheter, stöd för samma med jämna mellanrum, eftersom men du kan passera om kvinnan i videon.

Fortsätt läsa