DroneZone – ทำการปลุก antiperdida DIY สำหรับโมดูลที่ Syma X 8

ที่โดดเด่น

หลังจากภาคการศึกษาที่รุนแรง, เปิดใหม่อีกครั้งนี้ ส่วนใหม่ที่ทุ่มเทเพื่อโดรน; ในโอกาสนี้ เราจะเรียนรู้ในการสร้างวงจรขนาดเล็ก กริ่งต่อต้านหายไปสำหรับรูปแบบของเสียงใด ๆ หรือควบคุมวิทยุ.

สับนี้เล็กน้อยจะช่วยให้เราเพื่อให้ปัญหาโทรศัพท์มือถือ เสียงเตือนเป็นระยะ ๆ ที่กะพริบไฟ led เหมือนกัน; เช่น เมื่อมีแบตเตอรี่อยู่ในระดับต่ำ, หรือ เมื่อเสียงพึมพำสูญเสียการเชื่อมต่อไปยังสถานีควบคุม.

อ่านต่อ