DroneZone – Thực hiện một báo động antiperdida tự làm cho các mô-đun Syma X 8

Đặc trưng

Sau một học kì dữ dội, Tôi mở lại đây phần mới dành riêng cho các mục tiêu giả lập; nhân dịp này, chúng tôi sẽ tìm hiểu để xây dựng một mạch với một nhỏ buzzer chống bị mất cho bất kỳ mô hình mục tiêu giả hoặc radio kiểm soát.

Hack nhỏ này sẽ giúp chúng tôi để cho những chiếc điện thoại các vấn đề đầm beep được cung cấp cùng đèn LED nhấp nháy; tức là Khi pin chạy thấp, hoặc khi các mục tiêu giả mất kết nối với các trạm kiểm soát.

Tiếp tục đọc