Mật mã học – Dự án đào tạo Thoth pills [Criptored]

Gần đây đã phát hiện ra sự tồn tại của các Dự án Toth, telematic mạng Criptored. Ông đã xuất bản minivideos với một khoảng thời gian ba phút, trong đó, chúng tôi có thể tìm hiểu nhiều khái niệm cơ bản về mật mã học.

Ở đây bạn có thể xem các lần đầu tiên ba pills, Tôi đã thêm vào thư viện video, và tôi sẽ thêm vào trong khi họ được xuất bản.

Viên thuốc 1 – Bảo mật máy tính hoặc bảo mật thông tin?

[http YouTube://www.YouTube.com/watch?v=7MqTpfEreJ0]
Tiếp tục đọc

Hàng loạt các tin tức – Chúc mừng sinh nhật WorldWideWeb!

Tiếp tục đọc