Hàng loạt các tin tức – Con quay hồi chuyển trên điện thoại là một cánh cửa mở ra cho các điệp viên

Hôm nay tôi mang lại cho bạn lô đầu tiên các thông tin sau Các khảo sát thực hiện đối với phần này, và bằng cách bỏ qua ý kiến của đa số tôi sẽ xuất bản chúng với một tần số thấp, nhưng với số lượng tin tức cho lô lớn nhất, Nếu bạn muốn nhận được
tin tức vòng mỗi hai hoặc ba ngày như trước, Anh vẫn còn thời gian để bỏ phiếu cho đến ngày 30 Tháng này.

Tiếp tục đọc

Hàng loạt các tin tức – Họ phát hiện ra lỗ hổng trong OpenSSL

Ở đây bạn có các tin tức thú vị hơn tôi đã thu thập được những ngày cuối cùng. Và những gì họ nói với chúng tôi, An toàn Internet có thể bị tổn hại nghiêm trọng.

ĐẦU TRANG 10

Tiếp tục đọc

Hàng loạt các tin tức – Tìm hiểu trước khi đi ngủ

Tiếp tục đọc