Παρτίδα των ειδήσεων – Επιστρέφετε από τις διακοπές

Επιστροφή από διακοπές γίνεται περιμένετε λίγο επειδή οι δοκιμές, αλλά τώρα είμαστε εδώ και πάλι και να επανέλθει με μερικές συλλέγονται ειδήσεις των τελευταίων ημερών:

Όλες οι ειδήσεις που δημοσιεύονται στο μίνι καταχωρήσεις στο Blog, αυτοί θα κολληθεί με τα νέα του παρόντος τμήματος.

Εάν θέλετε, μπορείτε να με ακολουθήσουν σε Πειραχτήρι, Facebook, Google + ή να μοιραστείτε με τα κουμπιά κάτω από την παρούσα δημοσίευση.

Βοηθήστε μας να προσεγγίσουν περισσότερους αναγνώστες Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Αφήνω μια απάντηση