Hackare: immunförsvaret av Internet [VancouberBC]

En la siguiente conferencia doblada al Español por cortesía de Temps noll, la reconocida experta en seguridad informática Keren Eleazari förklarar varför hackare är nödvändiga och bidra till att bygga en Internet säkrare
och bara för alla.

Källa: Internautas.org

Denna video kommer att läggas till i biblioteket som alla andra.

Om du som du kan följa mig på Twitter, Facebook, Google + eller dela den med knapparna under denna publikation.

Hjälp oss att nå fler läsare Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Lämna svar