Mật mã học – Dự án đào tạo Thoth pills: Viên thuốc 7 và 8 [Criptored]

Một vài ngày trước, công bố các đào tạo viên thuốc 7 và 8 dự án Thoth, phát triển bởi Criptored (UPM).

Nhân dịp này chúng tôi sẽ tìm hiểu rằng họ là nguyên tắc Kerckhoffs, và các mối quan hệ giữa Alan Turing và mật mã học.

Như các thuốc hai đã được giải phóng trong cùng một ngày, Tôi đã nhóm chúng thành một danh sách bài hát, cũng có thể truy cập trực tiếp đến trang web của dự án với các thuốc khác ở các Thư viện video.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google +, LinkedIn, hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này, Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý xin vui lòng đừng ngần ngại để bình luận.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi