Fort Apache: Người đồng hồ watchman? [HispanTV]

Ở đây bạn có này cuộc tranh luận trên các gián điệp Tất cả phải chịu mỗi ngày trực tiếp hoặc gián tiếp cho một phần của các Các cơ quan nhà nước, trong nhiều của Hoa Kỳ..

Cũng xử lý các chủ đề như những người lính Bradley Manning, nhà phân tích của máy tính Edward Snowden, và việc tổ chức Wikileaks.

Anh hùng Đối với một số, kẻ phản bội người khác.

Giống như tất cả các video sẽ được lưu trữ trong thư viện.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi