Tin tặc: Hệ thống miễn dịch của Internet [VancouberBC]

Tiếp theo Hội nghị gọi là thành người Tây Ban Nha biếu của Temps Zero, Các chuyên gia được công nhận trong bảo mật máy tính Keren Eleazari giải thích tại sao tin tặc là cần thiết và đóng góp để xây dựng một Internet an toàn hơn
và chỉ cho tất cả.

Nguồn: Internautas.org

Video này sẽ được thêm vào thư viện như mọi người khác.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi