Bước đầu tiên của người đi bộ này.

Bắt đầu blog này đã chết, và những gì bạn thấy được tái sanh…

Nó được dự định để có một chi tiết dành riêng cho trang web bảo mật máy tính, nhưng bây giờ tôi đã quyết định rằng nó sẽ là góc cứu trợ về những vấn đề của tôi.

Cũng sẽ có ngày này trang web nhỏ bằng phản ánh bước của tôi và tôi vấp ngã, du lịch đại mê cung mà ít tôi tôi là thế giới của bảo mật máy tính.

người đi bộ

Thậm chí nhiều chữ thập…

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi