Hàng loạt các tin tức – Sự thất bại của an ninh hay hacking của máy bay?

Ở đây bạn có danh sách các liên kết đến các tin tức được công bố cuối ngày và thêm rằng họ đã gọi cho tôi sự chú ý.

Một rằng hầu hết, và cung cấp cho tiêu đề bài viết là làm cho tham chiếu đến một sự thất bại nghĩa banishes những chiếc máy bay của các màn hình trong tháp điều khiển. Tôi đã tôi đã đọc trước đây về chủ đề này, Tôi đã rất thích nhìn thấy một số mà một hội nghị của Hugo Teso và thắc mắc:

Là nó thực sự là một lỗi, hay chúng ta đang nhìn thấy đầu tiên “bí mật sẽ hiển thị.” hacking của các máy bay của chính phủ Hoa Kỳ?

ĐẦU TRANG 10

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi