Video trong tuần – Cuộc phỏng vấn với Edward Snowden (Sub tiếng Tây Ban Nha)

Và cuối cùng là video hit tuần!

Mặc dù đoạn video này đã có gần như là một vài tháng, Đối với nhiều độc giả sẽ được mới.

Phỏng vấn để Edward Snowden bởi Hubert Seipel với phụ đề tiếng Tây Ban Nha:

Giống như tất cả các video file đó trong thư viện.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi