Đánh bắt ở net – Tội phạm máy tính [Các 2]

Điều này phim tài liệu dạy cho chúng tôi với thế giới của các paedophiles và như cảnh sát họ may mắn thay kết thúc đặt chúng ở vị trí: phía sau quầy Bar.

Giống như tất cả các video, Danh sách phát này sẽ được lưu trữ trong thư viện.

Nếu bạn muốn bạn có thể theo tôi trên Twitter, Facebook, Google + hoặc chia sẻ nó với các nút trong ấn phẩm này.

Giúp chúng tôi để tiếp cận với nhiều người đọc Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone

Gửi phản hồi